Veimeldinger

På denne siden legger vi ut informasjon om status for veiene til Gråsjøveien veilag. Det vil også bli informert om planlagte arbeider som kan påvirke fremkommeligheten.


21.6.22 Oppgraderingen av Gråsjøveien har startet

Nå har arbeidet med oppgradering av Gråsjøveien kommet et viktig skritt videre. Gravemaskiner er i gang med utbedring av grøfter og stikkrenner (rør under veien). Dette arbeidet vil pågå de neste 14 dagene. Klargjøring av grusuttaket vil også pågå. Det må påregnes litt venting spesielt når stikkrenner skiftes, ettersom veien da må graves over. Kjør pent da veien vil bære preg av at arbeid pågår. Oppgrusing og ferdigstilling av veien vil ikke skje før etter ferien, fra medio august. Forvent derfor ikke en "ny" vei før til høsten.
Arbeidet med stikkveier vil pågå i parallell. 


20.5.22 Planer for juni

Fossbrua vil få oppgradert tredekke før sommerferien. (ikke veilagets ansvar)

Arbeidet med stikkrenner og grøfter starter medio juni 22. Gråsjøveien blir sperret i korte perioder når stikkrenner byttes. Mer info kommer. Se også Opprusting av Gråsjøveien 2022.


Oppgradering av grøft 20. juni.


8.4.22 Status

Gråsjøveien er stort sett bar, men det kom litt snø tidligere i uka så det er glatt enkelte steder i skyggepartiene. Vær spesielt oppmerksom ved brua over Gråsjøbekken midt i lia. På dagtid tiner det fortsatt i sola slik at det blir litt sporete i disse partiene. Tilpass farten. Det er nå meldt kalde netter gjennom påsken, så da vil det være best kjøreforhold på natt og formiddag.

Ryddinga av trær langs veien er ferdig til påske. Se bilde nedenfor tatt ved brua over Gråsjøbekken på onsdag 6.4.


30.3.22 Status veien og trerydding

Gråsjøveien er nå i hovedsak bar på hele strekningen. Telen er ikke gått, men topplaget vil tine opp og bli bløtt ved varmegrader og i sola på dagtid. 

Vi oppfordrer til at det i størst mulig grad kjøres på morgen, kveld eller natt når veien er frosset. Dette er spesielt viktig for tunge biler.

I dumpa ved utløpet av Stormyra rett nedenfor hyttefeltet, har det vært problemer med at bekkeløp har frosset og derfor måtte tines. Ta ekstra hensyn der. 

Det vil foregå rydding av trær langs Gråsjøveien fra bommen til den gamle vinterparkeringa i perioden fram til påske. Dette kan medføre noe venting da det benyttes skogsmaskin. Trefellingen er forberedelser til oppgraderingen av Gråsjøveien i sommer.