Gråsjøveien veilag


-Betaling-


Gråsjøveien er en privat vei. Den ligger i Atndalen i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. Veien går opp til Gråsjøen og gir tilkomst til hytter og setre langs veien. Den er også skogsvei for grunneiere.